Περιεκτικός κατάλογος του Μηχανικού μας Εξοπλισμού

Το χημείο είναι εξοπλισμένο με τα ακόλουθα μηχανήματα

 

 Microscope - ZEISS
 Flame Photometers - SEAC
 Cell counter - SYSMEX

 Immunoanalyser - AXCYM/ ABBOT
 Immunoanalyser - ELECSYS / ROCHE
 Biochemistry analyser - COBAS / ROCHE
 Electrophoresis equipment - GELMAN
 Precision Balances
 Coagulometer - COATRON
 Gamma counter - WILJ

 Automatic equipment for ESR

 measurement  Sed-Rate - GREINER

 

Όλα τα πιο πάνω μηχανήματα αναβαθμίζονται ή/και αντικαθιστώνται

περιοδικά με αντίστοιχα της τελευταίας τεχνολογίας

 

Αρχή | Προφίλ | Τμήματα | Βιογραφικό | Εξοπλισμός | Αναλύσεις | Τοποθεσία | Γκαλερί | Επαφή